Thành viên: NH Hoang Xuan

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của NH Hoang Xuan

←trang trước] [trang sau→
C: Số 1 lũy thừa với vô cực thì bằng bao nhiêu?
"Lũy thừa" thực chất là phép "nhân", ví dụ $2^3 = 2 \times 2 \times 2$. Còn phép "nhân" thực chất là phép "cộng", ví dụ $2 \times 3 = 2+2+2 = 3 + 3$. Vì vậy $1 \times \infty = 1$ vì nó nhân chính nó $\infty$ lần.
C: Lỗ đen có tồn tại thật không hay chỉ là thuyết do con người đề ra?
Vậy bạn tìm đọc sách của Stephen Hawking đi , ông này nghiên cứu cả đời về nó . Sách vở còn chưa thể giải thích hết cho bạn về nó huống chi là vài câu trả lời trên đây . Và thực tế là chả có sinh viên nào đủ trình độ để nghiên cứu cái này . Việc bạn hỏi câu này như là hỏi những người đã đọc sách của
Giải thích một cách đơn giản điện trường là gì?
Mọi người có thể giúp mình giải thích khái niệm "điện trường" một cách đơn giản được không?