Thành viên: Quý Vĩnh

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Quý Vĩnh

←trang trước] [trang sau→
C: Chi tiết khái niệm và ý nghĩa của ma trận trong toán học là gì?
Mình nghĩ sẽ hấp dẫn hơn khi bắt đầu bằng câu hỏi tại sao chúng ta lại sử dụng ma trận trong đại số, khi học toán bạn sẽ học từ đơn giản đến phức tạp và cụ thể ở câu hỏi này là về phương trình. Giả sử chúng ta có phương trình 1 ẩn $x$ như sau, $$x - 2 = 3$$ Chúng ta có thể giải dễ dàng bằng cách
Lập trình nhúng là gì? và từ "nhúng" trong đó có nghĩa là gì?
## Một vài quan điểm về lập trình nhúng ## Lập trình nhúng cũng là một dạng của lập trình, nhưng điểm khác biệt ở đây là lập trình nhúng được thực hiện trên các thiết bị mà không có đầy đủ các chức năng (all-in-one) như laptop, điện thoại, ... thông thường được. Ví dụ: máy giặt, quạt điện tử có đi