Thành viên: phuong

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của phuong

←trang trước] [trang sau→
C: Abstract logical reasoning nghĩa là gì?
**Abstract** có thể được hiểu là **trừu tượng**. Sự trừu tượng hay nói một cách khác là sự tổng quát hoặc thể hiện một cái gì đó ở mức đơn giản, ví dụ thay vì bạn vẽ một khuôn mặt người một cách rất chi tiết với từng nếp nhăn, bạn có thể vẽ một cách đơn giản trừu tượng như thế này. ![Khuôn mặt trừu
C: Kĩ năng Logical Thinking là gì?
Logical Thinking hay (còn gọi là suy nghĩ một cách có trình tự) là quá trình quan sát, phân tích và lý luận để đưa ra quyết định từ dữ liệu thông tin ban đầu. Do đó, logical thinking thể hiện được mối quan hệ có nghĩa giữa đầu vào (thông tin) và đầu ra (quyết định). Đối lập với lối suy nghĩ theo cả