1
Cây mô hình ở thực vật là cây gì?
0
171260280 đã đăng:

thêm bình luận...
2
Triti20 đã đăng:

Cây Arabidopsis dùng để nghiên cứu về di truyền chọn giống trong sinh học phân tử

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)