2
Tại sao vi khuẩn không được xếp vào nhóm các loài động vật?
0
Trí Dũng0 đã đăng:

thêm bình luận...
1
151806120 đã đăng:

Vì phân loại sinh giới hiện giờ phụ thuộc vào cấu tạo sinh học hơn là xem nó có di chuyển được hay không. Ví dụ vi khuẩn là sinh vật nhân sơ không có màng nhân bao bọc nên nó phải khác với động vật là sinh vật nhân thực có màng nhân.

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Vi khuẩn không được xếp vào nhóm các loài động vật vì chúng không có cấu trúc tế bào phức tạp như động vật và thực vật. Vi khuẩn chỉ có một tế bào đơn giản với một số ít các cấu trúc bên trong, chẳng hạn như màng tế bào và chất gen. Chúng cũng không có cơ quan, khớp nối, não hay hệ thống thần kinh như động vật. Vì vậy, vi khuẩn được xếp vào một nhóm riêng biệt trong thế giới sống, được gọi là vi sinh vật.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)