0
Khái niệm SD trong thống kê là gì?
0
Thanh Uyên10 đã đăng:

1

SD trong thống kê được viết tắt của từ Standard Deviation (hay còn gọi là độ lệch chuẩn), có thể hiểu đơn giản là một đại lượng dùng để đánh giá sự biến động hay phân tán của dữ liệu,

  • Độ lệch chuẩn càng thấp thì các giá trị phân tán càng ít so với giá trị trung bình của dữ liệu.
  • Độ lệch chuẩn càng cao thì các giá trị phân tán càng nhiều so với giá trị trung bình của dữ liệu.

Bài viết giải thích rất chi tiết về ý nghĩa của độ lệch chuẩn và có ví dụ kèm theo bạn có thể xem thêm để hiểu hơn khái niệm này:

Ðình Chương 22.05.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)