Thành viên: Ðình Chương

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Ðình Chương

←trang trước] [trang sau→
Cách bạn đọc một bài báo nghiên cứu là gì?
Có bạn nào làm bên nghiên cứu hay thường đọc các bài báo nghiên cứu không chia sẻ cách các bạn đọc bài báo như thế nào cho hiệu quả một chút đi ạ? Bởi vì một bài báo được publish ra người ta nghiên cứu hàng năm trời, nếu mình chỉ đọc qua loa thì không hiểu, đọc chi tiết thì càng tốn thời gian và thậ