Thành viên: enhvsys

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của enhvsys

←trang trước] [trang sau→
C: Tính đạo hàm cấp n
z = e arctan y/ x