Thành viên: min

Avatar: min
min
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của min

←trang trước] [trang sau→
tìm đạo hàm
tính các đạo hàm 2x^2-7x+3/x^2+4x-3 `