Thành viên: Oanh Trang

Danh tiếng:
30
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Oanh Trang

←trang trước] [trang sau→
C: Sự khác biệt giữa kinh tế vi mô và vĩ mô?
**Kinh tế vi mô** và **kinh tế vĩ mô** là hai nhánh lớn trong ngành kinh tế học. Cho nên, trước tiên bạn phải hiểu khái niệm kinh tế học là gì? Trên Wikipedia cũng có giải thích những khái niệm này nhưng đúng như bạn nói, mình cũng thấy nó khá trừu tượng, vì vậy mình sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi n

Thành tựu đạt được mới nhất của Oanh Trang

Chuyên gia 2.4 năm trước, Đăng câu trả lời được xem là chính xác nhất. Từ C: Sự khác biệt giữa kinh tế vi mô và vĩ mô?