Thành viên: Sinh

Danh tiếng:
0
Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Sinh

←trang trước] [trang sau→
C: Nhà nước có những biện pháp nào kiểm soát công ty độc quyền?
Bạn có thể xem bài viết mô tả một số lý do làm cho [công ty độc quyền][1] trước khi đọc bài viết của mình để hiểu rõ hơn. Một số biện pháp mà nhà nước có thể sử dụng để kiểm soát tình trạng độc quyền của một số công ty như là: ~ Nhà nước cho phép các công ty đối thủ có cơ hội để nhảy vào cạnh tran

Thành tựu đạt được mới nhất của Sinh

Chưa có kết quả cho trang này.