Thành viên: trietdes

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của trietdes

←trang trước] [trang sau→
Tại sao di chuyển trong nước lại khó hơn
Khi một vật hình lập phương ở trong nước thì áp suất chất lỏng tác dụng lên các cạnh bên của vật sẽ cân bằng lẫn nhau, như vậy tại sao khi di chuyển vật trong nước theo phương ngang lại cần nhiều lực hơn so với khi di chuyển vật trong không khí?