0
Tại sao di chuyển trong nước lại khó hơn
0
trietdes0 đã đăng:

Khi một vật hình lập phương ở trong nước thì áp suất chất lỏng tác dụng lên các cạnh bên của vật sẽ cân bằng lẫn nhau, như vậy tại sao khi di chuyển vật trong nước theo phương ngang lại cần nhiều lực hơn so với khi di chuyển vật trong không khí?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)