Thành viên: Thân Văn

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Thân Văn

←trang trước] [trang sau→
Cấu tạo nào giúp kim cương trở thành loại đá cứng nhất?
Các bạn cho mình hỏi những yếu tố đặc điểm cấu tạo nào giúp kim cương trở thành loại đá cứng nhất thế giới?