Thành viên: Thanh Trần

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Thanh Trần

←trang trước] [trang sau→
C: Tại sao chúng ta bị tức ngực khi lặn dưới nước?
Thứ nhất, con người thuộc nhóm động vật sống trên bờ, do đó cấu tạo của các cơ quan phù hợp cho việc di chuyển, sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt là phổi, cấu tạo của phổi giúp chúng ta có thể hô hấp không khí và bộ xương vừa đủ cứng để chúng ta chống lại lực hấp dẫn (lực hút) của trái đất. Mà áp suất ở
Làm sao để đọc từng dòng từ tập tin trong Python?
Ví dụ mình có tập tin **abc.txt** có nội dung như sau, Python C/C++ Java Pascal Cho mình hỏi làm sao để đọc từng dòng một trong tập tin trên sử dụng ngôn ngữ lập trình Python?