Thành viên: Minh Thắng

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Minh Thắng

←trang trước] [trang sau→
Làm thế nào để vẽ biểu đồ sử dụng matplotlib trong Jupyter Notebook?
Rất đơn giản, bạn có thể sử dụng mô-đun vẽ đồ thị `pylot` của matplotlib để biểu diễn bất cứ dữ liệu nào bạn muốn, tất cả tài liệu ví dụ đều có đầy đủ trên trang chủ matplotlib bạn nên tham khảo, - [Documentation][1] - [Các ví dụ cụ thể][2] Cơ bản khi sử dụng `pylot` là bạn cần cung cấp tọa độ c
Tại sao Steve Jobs lại bị đuổi ra khỏi tập đoàn Apple do chính ông tạo nên?
Mục đích của hàm kích hoạt trong máy học là gì?
Các phương pháp nào xác định hình ảnh đã bị chỉnh sửa trong máy học?