0
tính tích phân
0
hiencute03010 đã đăng:

I = Z Z D (cos2 x + sin2 y)dxdy, trong đó D = {(x, y) : 0 ≤ x ≤ π 4 , 0 ≤ y ≤ π 4 }

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)