0
(Lập trình C) Tìm min và max trong mảng
0
Cộng đồng đã đăng:

Em mới học lập trình và đang học đến phần mảng ( cụ thể là dạng bài tập tìm min, max trong mảng). Khi chạy đoạn code dưới đây thì chương trình trả về đúng Max. Tuy nhiên Min lại luôn trả về 0. Em không biết mình đang sai ở đâu. Rất mong các bạn/anh/chị/em giải đáp giúp em ạ <3. Đặt tiêu đề cho hình ảnh của bạn vào đây

[2: ]https://i.imgur.com/xnP6sbr.png

Nên khởi tạo min = bằng 1 giá trị lớn nhất (INT_MAX) và max = 1 giá trị nhỏ nhất (INT_MIN), trong trường hợp của bạn nó k work là do dòng số 9, mình nghĩ nên ngược lại mới đúng min = array[0].

Tèo Em 14.02.2022
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)