0
Tại sao dùng số điện thoại dùng để xác minh tài khoản?
0
Cộng đồng đã đăng:

Tại sao người ta lại dùng số điện thoại để xác minh trong hầu hết các giao dịch như ngân hàng, tài khoản mạng xã hội,... mình đang nghĩ có khi nào một kẻ nào đó chuyển hướng cuộc gọi hoặc tin nhắn xác minh tới điện thoại của hắn thay vì tới điện thoại mình?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)