1
Nguyên hàm của $e^{-x}$ là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
trungkfc02570 đã đăng:

Sử dụng phương pháp thay thế, đặt $u = -x$, ta suy ra được đạo hàm của $u$, tức là $du = (-x)' = -dx$, vậy có thể suy ngược lại $dx = -du$.

Vậy nguyên hàm của $e^{-x}$ sẽ được thay thế bằng nguyên hàm của $u$, ta có:

$$\int e^{-x} dx = \int e^u (-du) = \int -e^u du$$

Đưa dấu trừ ra ngoài, bên trong còn:

$$-\int e^u du$$

Mà nguyên hàm của $e^u$ theo công thức thì bạn đã biết là bằng chính nó, vậy:

$$-\int e^u du = - (e^u + \mathbf{C}) = -e^u - \mathbf{C}$$

Thế ngược trở lại $u = -x$, ta được kết quả cuối cùng:

$$-e^{-x} - \mathbf{C}$$

Hằng số $\mathbf{C}$ chỉ là một thông tin ẩn, cho nên $- \mathbf{C}$ hay $+\mathbf{C}$ gì cũng không quan trọng lắm, bạn có thể sử dụng công cụ tích phân để kiểm tra lại.

đã bổ sung 5.2 năm trước bởi
Avatar: trungkfc02 trungkfc02570

chỗ nguyên hàm e u ấy bạn. nguyên hàm của nó là có nhân thêm 1/a nữa nên dấu nó cũng sẽ còn phụ thuộc vào đó. nên mình thấy chỗ lý giải này chưa chặt chẽ cho lắm

Cộng đồng 10.01.2022
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)