2
Công dụng thật sự của con trỏ là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

Công dụng thật sự của con trỏ là gì? Không sử dụng nó có được không?

thêm bình luận...
0
Công Danh0 đã đăng:

Giả sử bạn được sếp giao nhiệm vụ viết một bài báo cáo, khi bạn viết xong, bạn photo ra một bản copy giao cho sếp, sếp đọc xong không vui vẻ lắm và gạch lại những chỗ cần sửa, bạn làm lại rồi photo ra bản copy tiếp theo giao cho sếp, sếp vẫn không hài lòng bắt bạn sửa tiếp, bạn lại làm và photocopy nữa, nhưng sếp vẫn không hài lòng, cứ như vậy cho đến lần thứ n, bạn đã lãng phí một đống giấy, công sức và tiền bạc để photocopy mà sếp vẫn bắt làm lại, thế là bạn cáu lên, bạn nghĩ ra cách hay hơn là tải bài báo cáo gốc của mình lên Google Docs Online, gửi địa chỉ URL qua cho sếp và nói rằng ông không ưng ý gì thì có thể sửa trực tiếp trên này, đừng hành tôi như thế.

Công dụng thật sự của con trỏ cũng tương tự như vậy, giả sử chúng ta có 100 hàm đều nhận vào tham số là một biến a nào đó để tính toán, không lẽ mỗi hàm tự copy cho nó một giá trị của biến a để tính toán, vậy 100 hàm sẽ tạo ra 100 bản copy, điều này gây phung phí bộ nhớ, chúng ta có cách hiệu quả hơn là truyền vào 100 hàm địa chỉ của biến a, khi có địa chỉ của biến a tức là các hàm này có thể chỉnh sửa trực tiếp giá trị của biến a luôn thay vì phải tạo ra bản copy nữa. Bản chất của con trỏ là một biến chứa địa chỉ của biến khác cho nên nó có thể giúp bạn làm được việc này.

Với C/C++ bạn được quyền tự do kiểm soát con trỏ của mình nhưng quyền lực thường đi kèm với trách nhiệm, nếu bạn kiểm soát không tốt rất nhiều vấn đề có thể xảy ra như rò rỉ bộ nhớ chẳng hạn, bạn không nên sử dụng con trỏ và chỉ nên sử dụng con trỏ khi không còn cách nào khác ví dụ như cấp phát bộ nhớ động.

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Bản chất con trỏ là một biến dùng để lưu giữ địa chỉ của dữ liệu, và địa chỉ này chính là điểm đầu của vùng chứa dữ liệu đó trong bộ nhớ máy tính.

Công dụng thật sự của con trỏ là:

  1. Thao tác với địa chỉ bằng các phép tính toán với số được lưu trong nó

  2. Thao tác với giá trị tại địa chỉ mà nó lưu mà thôi.

Link tham khảo: Con trỏ trong C là gì

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)