0
Đạo hàm của $\ln(\cos(x))$ là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

2

Có lẽ bạn cần công cụ tính đạo hàm này: https://www.banhoituidap.com/may-tinh-online/dao-ham/

Bài toán này cũng khá dễ, chỉ cần đặt $u = \cos(x)$, sau đó áp dụng công thức đạo hàm của $\ln(u) = \frac{u'}{u}$ là xong thôi, đáp án là $-\tan(x)$.

trungkfc02 23.11.2018
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)