2
Phím tắt chú thích mã nguồn C/C++ trong Visual Studio là gì?
0
Việt Cuponi70 đã đăng:

thêm bình luận...
1
minhkiet150 đã đăng:

Chú thích mã nguồn (comment)

Ctrl + K + C

hoặc bấm Ctrl + K sau đó bấm tiếp Ctrl + C

Hủy bỏ chú thích mã nguồn (uncomment)

Ctrl + K + U

hoặc bấm Ctrl + K sau đó bấm tiếp Ctrl + U

Lưu ý: bôi đen đoạn mã nguồn trước khi nhấn tổ hợp phím trên.

Thanks.

Việt Cuponi 17.10.2018
thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Phím tắt chú thích mã nguồn C/C++ trong Visual Studio là Ctrl + K + CCtrl + K + U nhé.

Xem thêm các chú thích trong C/C++ cũng như phím tắt của các phần mềm lập trình C/C++ tại Comment trong C

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)