2
Có tốc độ ánh sáng, vậy có tốc độ bóng tối không?
1
Phương Nghi10 đã đăng:

Chúng ta có thể tính được tốc độ ánh sáng, vậy cho mình hỏi bóng tối có tốc độ không? Có bạn nào thắc mắc giống mình không?

Không thể.

Member4586 01.03.2019
thêm bình luận...
3
Thach Thach30 đã đăng:

Một điều bạn cần phải phân biệt rõ đó là bạn không thể so sánh ánh sáng và mặt đối lập của nó về một đặc điểm nào đó được. Vì sao?

Ánh sáng được cấu thành từ các hạt Photon mang theo năng lượng. Cho nên khi chúng ta nói về tốc độ ánh sáng, có nghĩa là chúng ta đang nói về tốc độ của của các hạt Photon.

Đối lập với ánh sáng là bóng tối, vậy bóng tối là gì? Đơn giản nhất là bóng tối là sự vắng mặt của ánh sáng, hay nói cách khác là không có các hạt Photon nào đi qua, mà đã không có hạt Photon nào đi qua thì sẽ không có khái niệm tốc độ bóng tối.

Cho nên, việc tính tốc độ của một thứ không tồn tại là điều không thể. Vậy nên, chúng ta chỉ có khái niệm tốc độ ánh sáng thôi.

đã bổ sung 4.7 năm trước bởi
Avatar: Thach Thach Thach Thach30

Mình đã hiểu.hihi

Phương Nghi 12.12.2017
thêm bình luận...
1
Khôi Nguyên 200 đã đăng:

Tốc độ ánh sáng bằng tốc độ bóng tối, vì khi ánh sáng đi qua bóng tối, bóng tối biến mất, ánh sánh biến mất bóng tối xuất hiện. Tuy nhiên không có khái niệm tốc độ bóng tối vì ánh sánh bóng tối là 2 khái niệm trái ngược nhau cùng chỉ chung là sự xuất hiện và biến mất của các sóng và hạt proton theo bước sóng chúng ta nhìn thấy được.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)