Thành viên: Phương Nghi

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Phương Nghi

←trang trước] [trang sau→
Có tốc độ ánh sáng, vậy có tốc độ bóng tối không?
Chúng ta có thể tính được tốc độ ánh sáng, vậy cho mình hỏi bóng tối có tốc độ không? Có bạn nào thắc mắc giống mình không?