1
Thuế của nhà nước tác động như thế nào đối với nền kinh tế?
2
Phương Trinh50 đã đăng:

thêm bình luận...
5
AK50 đã đăng:

Một số tác động của thuế nhà nước đối với nền kinh tế như sau,

Tạo ra thay đổi về giá cả hàng hóa

Đánh thuế vào các sản phẩm hàng hóa là một trong những nguyên nhân làm cho giá cả hàng hóa tăng lên, tùy theo các loại mặt hàng và cách thức doanh nghiệp hoạt động, thuế có thể được chia sẻ cho cả doanh nghiệp lẫn người dùng cùng chịu hoặc chỉ có người tiêu dùng chịu thuế.

Nếu việc tăng thuế không hợp lí dẫn đến giá cả hàng hóa quá cao, theo quy luật cung cầu sẽ gây ra tác động tiêu cực đó là người dùng có xu hướng mua ít đi (cầu giảm), dẫn đến tổng các giao dịch trong nền kinh tế giảm, sẽ gây thiệt hại nếu chỉ xét về mặt kinh tế, nếu xét thêm các mặt khác thì còn tùy trường hợp.

Ví dụ để bảo vệ môi trường đô thị, việc tăng thuế xăng dầu, chất đốt, thuế cầu đường, ... đôi khi lại hữu ích, bởi vì giá cả cao, người dùng ít có xu hướng đi lại, ít chất thải ra ngoài môi trường hơn.

Điều khiển cung và cầu

Sẽ có hiệu quả trong việc ngăn chặn một hàng hóa được tiêu thụ quá mức bằng cách tăng giá sản phẩm hàng hóa được bán, lượng cầu sẽ giảm nếu giá cả cao, có thể tạo cân bằng kinh tế thị trường nếu các yếu tố khác không đổi.

Tạo cơ hội cạnh tranh và phát triển

Việc tăng thuế các sản phẩm ngoại nhập giúp giảm lượt sản phẩm ngoại tiêu thụ trong mỗi quốc gia, tạo cơ hội để các doanh nghiệp trong nước phát triển các sản phẩm thay thế tương tự, hàng nội địa có thể cạnh tranh và phát triển đồng nghĩa với việc nền kinh tế sẽ tăng trưởng.

đã bổ sung 6.0 năm trước bởi
Avatar: AK AK50
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)