Thành viên: H.S.VY

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của H.S.VY

←trang trước] [trang sau→
Lỗ đen có tồn tại thật không hay chỉ là thuyết do con người đề ra?
Chào các bạn, mình đọc sách khoa học thì tình cờ vướn tới một điều vô cùng khó hiểu, không một ai có thể tiếp xúc với lỗ đen để có thể chứng minh nó tồn tại, vậy cho mình hỏi lỗ đen ngoài vũ trụ có thật không hay chỉ là thuyết do con người đề ra?