Thành viên: Hữu Long

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Hữu Long

←trang trước] [trang sau→
C: Làm thế nào để tính khai triển Maclaurin của hàm $e^x$ trong C/C++?
Đọc bài toán của bạn thì mình hiểu vấn đề như sau, viết một chương trình sử dụng vòng lặp xuất ra dãy kết quả khai triển Maclaurin của $e^x$ theo $x$ và $n$, tại mỗi vòng lặp, dùng hàm emux() nhận vào $x$ và $n$ để tính giá trị của mỗi biểu thức $\frac{x^n}{n!}$, khi $n$ càng tăng chúng ta cần [mở r
C: Làm sao để trả về hai giá trị trong cùng một hàm C/C++?
Bạn không thể trả về cùng lúc hai giá trị trong cùng một hàm với câu lệnh `return` nhưng nếu như bạn vẫn muốn, thì vẫn còn cách khác, mặc dù có chút hơi phức tạp và ở đây mình dùng cấu trúc `struct` để lưu hai giá trị của `Tong` và `Tich` rồi sau đó ở hàm t