Thành viên: Ai Linh

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Ai Linh

←trang trước] [trang sau→
Tàu đệm từ của Nhật Bản hoạt động như thế nào?
Em đang làm bài báo cáo về từ trường, lấy ví dụ từ tàu đệm từ của Nhật Bản, nhưng không hiểu rõ lắm nó hoạt động như thế nào, mọi người ai có thể giải thích cơ chế hoạt động của tàu đệm từ Nhật Bản không ạ?