Thành viên: Kietle

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Kietle

←trang trước] [trang sau→
Giải bài toán trong toán cao cấp
PNgười ta nhúng một thỏi sắt hình trụ vào một dung dịch acid để làm thí nghiệm. Giả sử trong quá trình tan thỏi sắt vẫn là hình trụ. Hãy tính tốc độ biến thiên của thể tích thỏi sắt tại thời điểm mà chiều cao của nó là 50cm và đang giảm với tốc độ 2mm/phút, còn bán kính đáy là 15cm, giảm với tốc độ