Thành viên: Vương

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của Vương

←trang trước] [trang sau→
C: Rò rỉ bộ nhớ trong lập trình là gì?
> Rò rỉ bộ nhớ (Memory leak) là **bộ nhớ được cấp phát** cho các đối tượng, biến, hàm, ... có trong mã nguồn khi mã nguồn đang chạy **nhưng không bao giờ được giải phóng** sau khi mã nguồn đã chạy xong. Thuật ngữ rò rỉ bộ nhớ được sử dụng nhiều trong ngành khoa học máy tính và phần mềm nói chung