Thành viên: 16147164

Trạng thái:
Thành viên mới
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của 16147164

←trang trước] [trang sau→
Ứng dụng của oto lạnh dùng máy nén 1 cấp?
nguyên lí của máy nén lạnh 1 cấp trên oto