Thành viên: 1610841

Trạng thái:
Thành viên chính thức
Địa chỉ:
Giới thiệu bản thân

Bài viết của 1610841

←trang trước] [trang sau→
C: Những cuốn sách hoặc tiểu thuyết hay nhất bạn từng đọc là gì?
^^ Mình cũng thích Harry Potter lắm. Đọc chắc muốn thuộc luôn. Gần đây mình còn đọc 1 quyển sách mà các nhà khoa học đã chứng minh là sự thật, đó là Kinh Thánh. Quyển sách này được dịch ra hơn 2000 ngôn ngữ, có thời gian ghi chép và hoàn thành gần 1600 năm, cũng là sách cổ nhất cho đến bây giờ nữa.
Sự sống trên trái đất bắt nguồn từ đâu?