1
Em là sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng trường Hutech , em bị nợ một số môn thì có đuoc học năm tiếp theo khi chưa trả nợ môn không ạ??
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Việc được phép học năm tiếp theo hay không phụ thuộc vào quy định của trường và luật pháp địa phương. Đa số các trường đều có quy định rằng sinh viên phải hoàn tất hết các khoản nợ và các yêu cầu khác trước khi được phép tiếp tục học tập. Nếu bạn không trả nợ, có thể sẽ không được phép đăng ký môn học trong học kỳ tiếp theo, và nếu trường có quy định nghiêm ngặt hơn, thì bạn có thể bị đình chỉ hoặc bị đuổi khỏi trường. Vì vậy, bạn nên kiểm tra quy định của trường và liên hệ với các cơ quan chức năng để biết thêm thông tin và hướng dẫn chi tiết.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)