0
Học viện Nghệ thuật Châu Âu
0
feido0 đã đăng:

Học viện Nghệ thuật Châu Âu là một trung tâm giáo dục độc đáo tập trung vào các ngành nghề sáng tạo được tìm kiếm nhiều nhất. Học viện coi nhiệm vụ chính của mình là đào tạo các chuyên gia nhiệt tình và thực hành, do đó, các khóa học của Học viện bao gồm nhiều lĩnh vực sáng tạo khác nhau: *nghệ thuật ảnh * nghệ thuật điện ảnh và truyền hình * kinh doanh và tâm lý học * trường thiết kế * phòng thu âm, v.v. Đào tạo được thực hiện trực tuyến. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với các nhà quản lý học viện. https://eart.by/shkolyi/

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)