0
Trung tâm giáo dục "Leader"
0
feido0 đã đăng:

Trung tâm giáo dục "Leader" đã hoạt động trên thị trường giáo dục bổ sung hơn 20 năm. Trong suốt thời gian tồn tại, kể từ năm 1999, nó đã tiếp thu những truyền thống giáo dục tốt nhất, đồng thời không ngừng đưa các công nghệ hiện đại vào quá trình giáo dục. Cung cấp đào tạo hơn 230 chương trình đào tạo: chương trình và công cụ hỗ trợ giảng dạy cho từng khóa học được cập nhật liên tục. Các giáo viên của trung tâm là những học viên chuyên nghiệp, những người không chỉ có lý thuyết mà quan trọng nhất là kiến ​​​​thức thực tế xuất sắc. Đào tạo được thực hiện trực tuyến. Để biết thêm thông tin, liên hệ với các nhà quản lý trung tâm. https://lider.by/online/

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)