0
hình học 12
0
Cộng đồng đã đăng:

khối trụ có đường sinh = 9a, và bằng 3/2 đường kính đáy, thể tích khối trụ?

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)