0
Đạo hàm 7^(x^2+x-2)
0
D.vananh0 đã đăng:

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)