0
Giải thích tại sao dây quấn sơ và thứ cấp không liên hệ với nhau về điện, nhưng khi dòng thứ cấp (dòng tải) tăng thì dòng sơ cấp cũng tăng?
0
Cộng đồng đã đăng:

Mọi người cho em hỏi vì sao sao dây quấn sơ và thứ cấp không liên hệ với nhau về điện, nhưng khi dòng thứ cấp (dòng tải) tăng thì dòng sơ cấp cũng tăng? Vì sao vậy ạ. Em xin cảm ơn ạ

nguyenke 18.09.2022
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)