2
Có phải đột biến là luôn có hại không? Tại sao?
0
Phú hùnG30 đã đăng:

thêm bình luận...
2
1711306250 đã đăng:

Thông thường đột biến có hại cho cơ thể sinh vật đó, song một số ít có vai trò quan trọng trong tiến hóa và chọn giống. Đột biến đó có lợi hay hại còn phụ thuộc vào môi trường như thế nào? Có thể với môi trường này nó có hại nhưng với môi trường khác lại có lợi.

Ví dụ: người mang gen đột biến gây huyết cầu hình lưỡi liềm ở trạng thái dị hợp, có khả năng đề kháng với bệnh sốt rét.

thêm bình luận...
1
Phuquoiphung210 đã đăng:

Không. Vì nhiều giống cây trồng hiện nay được tạo ra bằng biến đổi gen nhằm tăng năng suất, khả năng chống chịu.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)