0
Chứng minh giới hạn $\lim_{x \to -1} \frac{x + 1}{x + 1}$ không tồn tại?
0
cuong.vu20020 đã đăng:

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)