1
Tại sao con trai muốn thành con gái người ta gọi là bê đê?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Bắt nguồn từ từ tiếng Pháp "pédérastie", nghĩa tương đương với từ "fag" của Mỹ.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)