0
Từ đâu ngta có thể suy ra được pt tham số pt chính tắc và pt tổng quát?
1
Cộng đồng đã đăng:

Lâu quá rồi nên mình không nhớ mấy phương trình kia thế nào. Nhưng phương trình tổng quát bạn có thể suy ra từ tích vô hướng của vector. Người ta định nghĩa đường thẳng là tập hợp những điểm trên đường thẳng đó. Nên khi đó cố định (x0,y0) rồi bạn chọn 1 điểm bất kỳ trên đường thẳng: (x,y). Thì vector (x-x0,y-y0) sẽ chỉ phương cho đường thẳng này. Vậy nếu (a,b) là vector vuông góc với đường thẳng đó, thì bạn sẽ có (a,b)(x-x0,y-y0)=0 khi và chỉ khi (x,y) là một điểm trên đường thẳng đó. Nếu (x,y) bên ngoài thì vector chỉ phương sẽ bị lệch và tích vô hướng sẽ khác 0. Đây có thể là nguồn gốc của phương trình tổng quát.

ndminhkhoi46 03.05.2020
thêm bình luận...

Câu trả lời của bạn

Chào mừng bạn đến với cộng đồng chia sẻ tri thức BanhoiTuidap.com, bạn có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết, nghiên cứu hoặc kinh nghiệm của mình về câu hỏi này với một số lưu ý:
  • Lịch sự, tế nhị.
  • Hạn chế ghi tắt, câu trả lời của bạn chỉ nên tập trung vào câu hỏi ở trên.
Câu trả lời của bạn sẽ được đăng ở chế độ cộng đồng, cho nên bạn sẽ không thể chỉnh sửa sau khi đăng, có thể đăng ký thành viên trên BanhoiTuidap.com khi bạn muốn theo dõi câu hỏi này hoặc chủ đề liên quan.
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)