1
Lập trình web hay lập trình ứng dụng smartphone dễ hơn?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
tuana9a0 đã đăng:

bạn nên học lập trình web, nhé giờ web rất mạnh, phổ biến, chưa kể một vài framework đang được đưa từ web xuống mobile từ đó bạn học web có thể chuyển sang mobile tiện và nhanh

đã bổ sung 2.5 năm trước bởi
tuana9a0
thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)