0
Tại sao các giả thuyết cho rằng lỗ đen có nhiệt độ rất thấp?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)