1
Công nghệ có thể tái tạo bộ não con người không?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Hiện tại, công nghệ vẫn chưa đủ tiên tiến để tái tạo hoàn toàn bộ não con người. Mặc dù có các nghiên cứu về việc tạo ra các mô hình não nhân tạo, nhưng chúng vẫn chỉ là một bản sao đơn giản của não thực sự và không thể tái tạo hoàn toàn tính phức tạp và đa dạng của bộ não con người. Ngoài ra, việc tái tạo bộ não con người còn đối diện với nhiều thách thức đạo đức và pháp lý.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)