1
Tốc độ của một viên đạn là bao nhiêu?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
ngocngan030 đã đăng:

.khoảng 900 mét/giây

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)