1
Quỹ đạo phân tử là gì?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Đường đi của vật chất theo một chu kỳ được gọi là quỹ đạo

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)