2
Con người có phải là 1 mắt xích trong chuỗi thức ăn không?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

không .vì thục vật là mắt xích đầu tiên

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Con người vẫn là một mắt xích trong chuỗi thức ăn ngoài tự nhiên thôi, nhưng con người có một trí thông minh vượt trội hơn so với các loài khác cho nên việc sinh tồn đối với con người luôn dễ dàng, con người có thể dễ dàng dùng công cụ để bắt các loài động vật khác làm nguồn cung cấp thức ăn cho mình.

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)