1
Gió có phải là hiện tượng đối lưu hay không?
0
Cộng đồng đã đăng:

thêm bình luận...
0
Cộng đồng đã đăng:

Không, gió không phải là hiện tượng đối lưu. Đối lưu là hiện tượng sự chuyển động của hỗn hợp khí hoặc chất lỏng, trong đó các phần tử của hỗn hợp di chuyển song song nhưng theo các hướng khác nhau. Trong khi đó, gió là sự chuyển động của khí trong không gian tự do, do sự khác biệt về áp suất và nhiệt độ giữa các vùng không gian khác nhau. $huyytran$

thêm bình luận...
Bạn đang thắc mắc? Ghi câu hỏi của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)